Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
27.05.2024 •
Klaudia Bąk •
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm) Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

    a) pedagogika,
    b) pedagogika specjalna,

    c) politologia,

    d) polityka społeczna,

    e) psychologia,

    f) socjologia,

    g) nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem tut. Centrum Panią Katarzyną Misiuna osobiście lub telefonicznie pod numerem 71-396-89-62.

 

 

14.05.2024 •
Klaudia Bąk •
 Szanowni Państwo,

zapraszamy na portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl

Warto tu zajrzeć, bo na portalu Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji.

Usługi te adresowane są przede wszystkim do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę, samotność, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność.

Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego jest po to, by każda osoba potrzebująca pomocy uzyskała jak najszybszą informację o Formach wsparcia w miejscu swojego zamieszkania lub najbliższym otoczeniu.

Dlatego na www.dmws.pl prezentowane są krótkie opisy Form wsparcia połączone są z interaktywną Mapą Dolnego Śląska przedstawiającą podmioty oferujące usługi społeczne w dolnośląskich gminach i powiatach.

Za pośrednictwem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego przedstawiciele dolnośląskich instytucji samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych mogą prezentować Mieszkańcom Dolnego Śląska swoją ofertę usług społecznych.

Polecamy Państwu - Dolnośląską Mapę Wsparcia Społecznego
- warto zaczerpnąć z niej wiedzę i informację - by pomóc potrzebującym,

 

 

15.04.2024 •
 
 
 
 
 
28.03.2024 •
 
20.03.2024 •
Klaudia Bąk •
 
19.03.2024 •
Iwona Szachniewicz •
 
1 2 3 4 ...5
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter