Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
17.01.2024 •
23.11.2023 •
 W związku z trwającą kampanią "Już jesteś?" w ramach realizacji I otwartego konkursu ofert "Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".
 
21.11.2023 •
Iwona Szachniewicz •
03.01.2022 •

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy w przypadku borykania się z problemem przemocy na poniższe numery telefonów, również poza godzinami pracy naszego Centrum. 

Reaguj, nie pozwalać na krzywdzenie siebie i bliskich, nie bądź obojętnym, nie tylko bicie boli.

Gdzie szukać pomocy;

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 22 668-70-00

Udzielna pomoc to porady prawne, socjalne oraz pomoc psychologiczna w zależności od indywidualnych potrzeb. Ważnym elementem jest wszechstronna diagnoza sytuacji klienta, tak by mógł on otrzymać najbardziej adekwatną do swoich oczekiwań pomoc. Prawnicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” udzielają porad nie tylko przez telefon oraz w czasie spotkań indywidualnych, lecz także poprzez e-mail. Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc m.in. w zapoznaniu się z przysługującymi prawami, znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych czy napisaniu odpowiedniego pisma do sądu, instytucji czy urzędu.

 
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12
 

Bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 
Bezpłatnie • Całodobowo • 7 dni w tygodniu SPECJALIŚCI: Psychiatra, Prawnik, Pracownik socjalny, Terapeuta uzależnień, Asystent zdrowienia, Seksuolog
 

 

Powiat Średzki posiada zawarte porozumienie z Powiatem Oławskim, który przyjął wykonanie zadanie pozostawania w gotowości oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Średzkiego będących w stanie kryzysu:

a)   pomocy psychologicznej, terapeutycznej, poradnictwa socjalnego i prawnego,

b)   w sytuacjach uzasadnionych czasowego schronienia do 3 miesięcy,

w ramach działającego

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie,  ul. Kutrowskiego 31 A, 55-200 Oława, parter budynku, pokoje 10, 11 i 12.

tel. 71 303 62 95, wew. 25 tel. 71 303 62 95, wew. 12

 

Powyższe informacje znajdują się również na tablicy ogłoszeń zamieszczonej na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2, 55-300 Środa Śląska

 

 


 

 
09.10.2023 •
Zapraszamy na warsztaty  dla Podmiotów/Instytucji z sektora zdrowia, opieki społecznej i sądownictwa.

Problem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością jest wielowymiarowy, budzący wciąż wiele wątpliwości i trudności na wielu poziomach. Wybór sposobu reagowania lub brak reakcji jest zawsze decyzją, która ma wpływ na jakość życia konkretnych kobiet z niepełnosprawnością. Naszą misją i obowiązkiem jest więc  praca w tym zakresie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej przemocy, jej skali, form reagowania oraz metod wsparcia kobiet z niepełnosprawnością.

Od kwietnia 2022 r. Fundacja Eudajmonia, wraz z organizacjami z sześciu innych krajów europejskich, realizuje projekt RESPONSE. Projekt RESPONSE proponuje połączenie różnych podmiotów  w celu zwiększenia wiedzy i potencjału zainteresowanych stron na temat usług zajmujących się zwalczaniem  przemocy przeciwko kobiet z niepełnosprawnością. Celem jest umożliwienie przekazania wiedzy płynącej od  organizacji/podmiotów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawności do sektora praw ofiar i wice-versa, tworząc ostateczną przestrzeń do wspólnego uczenia się i współpracy.   

W ramach projektu Response organizujemy   warsztaty szkoleniowe i podnoszące świadomość w tym obszarze! Rezultaty warsztatów będą częścią podręcznika, który będzie opublikowany po zakończeniu cyklu spotkań. 

 

Aby zarejestrować się na warsztaty, wypełnij ten formularz: Rejestracja- link

Zapraszamy na stronę projektu: https://easpd.eu/project-detail/response/

Oraz stronę Fundacji Eudajmonia : https://eudajmonia.pl/dzialania/response/

Warsztaty odbędą się w CAL we Wrocławiu, ul. Prądzyńskiego 39a. w następujących terminach:

10.10.2023 w godzinach  10.15-14.15 – Warsztaty dla Podmiotów/Instytucji z sektora zdrowia, opieki społecznej i sądownictwa  ( np. MOPS, GOPS, PCPR)

26.10.2023 w godzinach  10.15-14.15 - Warsztaty dla  Kobiet z niepełnosprawnością 

07.11.2023 w godzinach  10.15-14.15 - Warsztaty dla  wszystkich - podsumowujące

 

W przypadku konieczności odbycia podróży w celu wzięcia udziału w warsztatach informujemy, że Fundacja Eudajmonia zwróci koszty transportu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wyjaśnień, możesz skontaktować się z Martą Sokołowską – m.sokolowska@eudajmonia.pl – 609 742 183, lub

Joanną Burkiewicz  - j.burkiewicz@eudajmonia.pl - 501 315  809 

 

18.09.2023 •
16.09 Obchodzono Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Od roku 2018 liczba potencjalnych dawców wzrosła w Polsce o ponad 56%! Mimo to, co piąty pacjent nie znajduje odpowiedniego dawcy. 

 

Dlaczego chorzy potrzebują również Ciebie? 


Tylko 25% pacjentów znajduje dawcę wśród swoich bliskich, 75% z nich zdanych jest na poszukiwanie swojego genetycznego bliźniaka. Dlatego mimo tego, że mamy w Polsce już ponad

2 miliony zarejestrowanych dawców - nasze potrzeby są znacznie większe. 


 

Komórki szpiku kostnego, podobnie jak krew, są cennym lekiem, który nie może być wytworzony sztucznie. Często stanowią jedyną szansę na życie dla pacjentów, którzy ich potrzebują. Szpiku kostnego nie da się przechowywać, dlatego gdy pacjent potrzebuje przeszczepienia, rozpoczyna się proces poszukiwania zgodnego dawcy.


 

Przeszczepienie szpiku kostnego jest często jedyną metodą leczenia dla osób z niektórymi nowotworami i chorobami genetycznymi, które upośledzają zdolność szpiku kostnego do prawidłowej pracy. 


Zgodnie z polskim prawem,

dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba dorosła, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Istnieją jednak pewne przeciwwskazania, takie jak cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie tętnicze, alergia, zarażenie wirusem HIV, choroby nowotworowe, przebyty zawał i udar, otyłość i niedowaga, uzależnienie od alkoholu, narkotyków i leków.


 

Mimo dużej liczby zarejestrowanych dawców, nadal istnieje potrzeba zarejestrowania się jako potencjalny dawca, ponieważ nie każde krwiotwórcze komórki macierzyste pasują do wszystkich. Aby organizm nie odrzucił przeszczepu, dawca i biorca muszą wykazać zgodność markerów tkankowych HLA, co sprawia, że znalezienie odpowiedniego dawcy jest trudne.


Jeżeli chcesz uratować komuś życie, już dziś zarejestruj się w bazie dawców. Możesz zrobić to przez internet na przykład korzystając ze strony Fundacji DKMS <

01.09.2023 •

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. 

  

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą  

  

Przedmiot konsultacji: propozycje rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.    

Konsultowany obszar zagadnień: Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną 

Ekspert: dr Robert Trzaskowski 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we Wrocławiu 19 września 2023 w godz. 12:00 – 16:00.   

 

Zachęcamy do zapisów poprzez formularz:  

 

Konsultacje społeczne Wrocław formularz rekrutacyjny  

  

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca spotkania.   

 

1 2 3 4 ...5
 • Facebook
 • CENTRUM WSPARCIA
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania
 • NIEBIESKA LINIA
 • Dziecko
 • Niepełnosprawni

Newsletter