Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
06.01.2013 •
Joanna Strembicka •
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opiekii wychowania przez rodziców, a obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.  

Formami pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej są:
1.piecza rodzinna:
       a.rodzina zastępcza:
             ■spokrewniona
             ■niezawodowa
             ■zawodowa w tym: zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 
       b.rodzinny dom dziecka
 
2.piecza instytucjonalna
 
  • Aktywny Powiat
  • Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • Praca
  • ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Newsletter