Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
22.04.2015 •
Mariusz Wilański •

Załączniki

29.08.2012 •
Joanna Strembicka •
 Działania Projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śl. prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
W lipcu, beneficjenci Projektu wrócili z dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego w Mrzeżynie. Pobyt nad morzem okazał się nie tylko bardzo pożądany ze względów zdrowotnych ale również obfitował w wiele atrakcji. Przede wszystkim były to codzienne zajęcia rekreacyjno-usprawniające na krytym basenie, zabiegi rehabilitacyjne oraz wycieczki. Uczestnicy turnusu /osoby niepełnosprawne z terenu powiatu średzkiego/ mogli obejrzeć ruiny kościoła w Trzęsaczu, fotografować się przy znanych postaciach bajkowych, ze świata rozrywki i polityki w gabinecie Figur Woskowych w Międzyzdrojach, spacerować po Promenadzie Gwiazd, podziwiać Turkusowe Jeziorko.
            Kolejna wycieczka do miasteczka Western City w Zieleniewie dostarczyła wiele zabawy i atrakcji. Każdy z uczestników mógł doświadczyć wiele emocji. Jazda konna, strzelanie z łuku, wioska indiańska i miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu bardzo podobały się beneficjentom Projektu. Nie zabrakło również chętnych na przejażdżkę na wielbłądzie. Wypoczęci i opaleni uczestnicy, wrócili pełni zapału do dalszych zajęć na kursach zawodowych: florystycznym i pomocy kuchennej z elementami cateringu. Zajęcia kursowe potrwają do listopada. Piękne kompozycje kwiatowe i doskonałe potrawy są niezbitym dowodem efektywności kursów i umiejętności kursantów.
Kolejnym działaniem Projektu będzie impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych /beneficjentów Projektu oraz uczestników Warsztatu terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Impreza odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. na terenie ŚDS w Piersnie.
07.05.2013 •
Joanna Strembicka •
 
VI Edycja Projektu „Szczęśliwi, bo razem” rozpoczęta
 
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej rozpoczęło VI edycję Projektu „Szczęśliwi, bo razem”, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Średzkiego. W tym roku jest to grupa 39 beneficjentów.
W dniu 30 kwietnia 2013r. w restauracji Sarai w Środzie Śl. odbyło się uroczyste spotkanie organizacyjne, rozpoczynające Projekt. W trakcie spotkania z beneficjentami Pani Dyrektor PCPR Katarzyna Misiuna przedstawiła cele i działania projektowe a Koordynator Jadwiga Bodniewicz szczegóły dotyczące poszczególnych działań. Projekt w szczególności dotyczy przeprowadzenia zajęć wspierających z psychologiem (indywidualnych i grupowych), zajęć z doradcą zawodowym, zajęć z wizażu i autoprezentacji. Bardzo ważnym elementem z zakresu aktywizacji zdrowotnej będzie wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny oraz zajęcia reabilitacyjno-usprawniające na basenie. Zaplanowano również wyjazd edukacyjny do Karpacza i okolic ze zwiedzaniem najatrakcyjniejszych miejsc i zabytków. Projekt jak co roku jest bardzo ambitny i wymaga od beneficjentów dużej aktywności i zaangażowania. Dużym sukcesem w każdym roku są podjęcia pracy przez beneficjentów Projektu.
W trakcie spotkania organizacyjnego przedstawiono również filmy z realizacji Projektu z poprzednich lat. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji beneficjentów Projektu oraz kadry i opiekunów.
13.09.2013 •
Joanna Strembicka •
Działania projektowe PCPR
W dniach 22-23 sierpnia 2013r. beneficjenci Projektu EFS wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Karpacza i okolic. Wyjazd edukacyjny był elementem działań projektowych o charakterze środowiskowym, promującym edukację, turystykę, integrację osób niepełnosprawnych.
 
W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia wielu atrakcyjnych i pięknych miejsc. Pierwszego dnia beneficjenci podziwiali wodospady Szklarka i Kamieńczyk. Górskie szlaki zachwyciły wszystkich mimo, iż nie były łatwe do pokonania. W Muzeum Ziemi oglądano skarby natury, wystawy sztuki ludowej. Spacer po Szklarskiej Porębie a później po Karpaczu zakończył dzień pełen wrażeń.

        W drugim dniu po zwiedzaniu Świątyni Wang i Muzeum Zabawek na wszystkich czekały wielkie atrakcje w Westernowym Miasteczku w Ściegnach. Każdy mógł spróbować swoich umiejętności w jeździe konnej, strzelaniu z łuku, rzucaniu nożem. Bardzo podobało się wszystkim przedstawienie „napad na bank”, pełne zabawnych scen i popisów akrobatycznych.


         Wyjazd zakończył się zwiedzaniem Parku Miniatur w Kowarach. Przepiękne miniatury Zabytków Dolnego Śląska, wykonane z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów wzbudziły zachwyt oglądających. Opowieści przewodnika o powstawaniu poszczególnych makiet również bardzo się podobały. Zdjęcia przy każdym obiekcie na długo będą przypominały o pełnym atrakcji wyjeździe.
Zmęczeni, pełni wrażeń ale bardzo zadowoleni beneficjeci projektu wrócili do kolejnych działań. We wrześniu rozpoczęły się zajęcia z doradcą zawodowym oraz wizażu i autoprezentacji. Trwają również zajęcia usprawniajaco-rehabilitacyjne na basenie średzkim. Projekt zakończy się w grudniu br.
11.01.2019 •
Mariusz Wilański •
 
 
 
 
 
 
17.10.2016 •
Mariusz Wilański •

Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”


Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER” będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty OPS oraz PCPR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość Projektu  - 525 000zł.
Wkład Funduszy Europejskich – 446 250 zł.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkańców Powiatu Średzkiego, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób o różnym poziomie wykształcenia.
Celem głównym Projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, integracja społeczna uczestników jak również podniesienie ich kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, które poprawią i wzmocnią zdolności tych osób do zatrudnienia.
Każdy u uczestników Projektu będzie objęty trzema instrumentami aktywnej integracji:
1.    Aktywizacja społeczna :
                 -  poradnictwo w zakresie praw, ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
                 -  warsztaty na temat asertywności i podnoszenia kompetencji życiowych
                     i umiejętności społeczno-zawodowych z psychologiem (stacjonarne i
                     wyjazdowe),
                 -  organizacja i finansowanie usług integracyjnych, obejmujących edukację
                    społeczną i obywatelską, możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych
                     umiejętności,
2.    Aktywizacja zdrowotna – 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny.
3.    Aktywizacja edukacyjna – kursy i szkolenia tj. kurs komputerowy oraz kurs pracownika ochrony.

Przewidziane są dwie edycje Projektu, każda dla 30 uczestników. Na przestrzeni 2016-2018 w Projekcie weźmie udział 60 osób niepełnosprawnych.


Harmonogram działań projektowych
I edycja
2016r.
Wrzesień    – zajęcia : poradnictwo w zakresie ulg i uprawnień ( I i II grupa) po 6 godzin
Przełom września i października – 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny
Październik – listopad – zajęcia stacjonarne z psychologiem / i i II grupa po 5 spotkań/
Październik – Listopad  turnus rehabilitacyjny w ramach wkładu własnego
Listopad – 3 dniowe wyjazdowe zajęcia z psychologiem
Grudzień – Kwiecień 2017r. – kursy : komputerowy dla 5 osób / 30 godzin/
oraz  pracownika ochrony dla 25 osób / 30 godzin/
Kwiecień  2017r. – poradnictwo w zakresie ulg i uprawnień 4 godziny ( I i II grupa)
Maj 2017r. - Wyjazd edukacyjno-społeczny /kino, muzeum, teatr / .
Maj – ewaluacja – ankiety, oceny, podsumowanie projektu- konferencja,
II edycja
Kwiecień – maj 2017r.–  rekrutacja
Czerwiec – poradnictwo  w zakresie ulg i uprawnień ( 6 godzin
Lipiec –  listopad  zajęcia z psychologiem stacjonarne / I i II grupa/ i wyjazdowe 3 dniowe
Sierpień – 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny
Październik –  turnus rehabilitacyjny w ramach wkładu własnego
Listopad – zajęcia wyjazdowe z psychologiem
Grudzień – kwiecień 2018 kursy : komputerowy i pracownika ochrony
Kwiecień 2018r.  – poradnictwo  w zakresie praw, ulg i uprawnien osób niepełnosprawnychgodz. / I i II grupa/
Maj - Wyjazd edukacyjno-społeczny /kino, muzeum, teatr
Maj-  podsumowanie i ewaluacja Projektu
 

Załączniki

1 2
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter