Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
20.02.2024 •
Klaudia Bąk •
Z inicjatywy Funduszu Sprawiedliwości uruchomiona została pierwsza w kraju ogólnokrajowa telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Przez całą dobę można dzięki niej anonimowo uzyskać informacje o możliwości pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w obcych językach oraz w języku migowym. 
 
Oprócz numeru telefonu do błyskawicznego kontaktu służy również specjalny adres e-mail: info@numersos.pl.
 
31.01.2024 •
Klaudia Bąk •
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNICY MIĘDZY REGIONAMI 2024 ROKU. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej informuje, że projekt w ramach programu " Wyrównywania różnić między regionami III" w roku 2024  będą przyjmowane do dnia 09 lutego 2024 roku do godziny 14:00. 
Projekty należy składać w sekretaraiacie PCPR w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławsk 2, 55-300 Środa Śląska, pokój 212. 

Więcej infomracji na temat ww. programu znajduje się na stronie PFRON pod adresem Program wyrównywania rożnic między regionami III. 

18.01.2024 •
 
17.01.2024 •
17.01.2024 •

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Na podstawie umowy nr 18/PZ/2023 zawartej w dniu 27.12.2023 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Powiatem Średzkim, Powiatowi Średzkiemu przyznano środki finansowe w wysokości 60.800,00 zł.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz system pieczy zastępczej.

1 2 3 4 ...5
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter