Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
06.01.2013 •
Joanna Strembicka •
Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2021r. poz. 573 ze zm.)
 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 
Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 
Wymagane dokumenty:
-kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
-kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
-wypełniony wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
-zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności posiadania i użytkowania wnioskowanego sprzętu,
-postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,
-dokumenty potwierdzające dochód wymieniony we wniosku o dofinansowanie
 -kosztorys/faktura ProForma
 
Wniosek do pobrania w menu przedmiotowym "Wnioski do pobrania"
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter