Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
06.01.2013 •
Iwona Szachniewicz •
Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2021 r. poz. 573 ze zm. )
 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 
Wymagane dokumenty:
-kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
-kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
-wypełniony wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
-wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, 
-udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
-zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana, 
-dokumenty potwierdzające dochód wymieniony we wniosku, 
-postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,
-kosztorys,
 
 
Wniosek do pobrania w menu przedmiotowym "Wnioski do pobrania"
  • Facebook
  • CENTRUM WSPARCIA
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania
  • NIEBIESKA LINIA
  • Dziecko
  • Niepełnosprawni

Newsletter