Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
23.03.2023 •

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Średzkim 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej informuje co następuje. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotację na realizację w 2023 r. programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach przyznanych środków odbędą  się spotkania  indywidualne z uczestnikami programu oraz od kwietnia br. zajęcia grupowe.

Adresatami programu są osoby stosujące przemoc, w tym m.in. przemoc psychiczną  i fizyczną w kontaktach interpersonalnych obecnych w systemie rodzinnym.


Do programu będą przyjmowane w pierwszej kolejności:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary,
 • osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały przez sąd zobowiązane do uczestnictwa w programie,
 • osoby z pozytywnym wynikiem ukończenia terapii odwykowej,
 • osoby pozytywnie rokujące, kończące terapię odwykową,
 • osoby, które podjęły indywidualną decyzję uczestnictwa w programie ze względu na stosowanie różnych form przemocy wobec członków rodziny – ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów dla rodziców i opiekunów stosujących przemoc wobec dzieci,
 • osoby objęte procedurą „Niebieskiej Karty”, kierowane do udziału w programie przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.


Biorąc pod uwagę lata ubiegłe, w których występowały problemy z dodarciem uczestników na spotkania w ramach programu, w dni robocze, zaplanowano, że spotkania grupowe odbywać  się będą w soboty.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 71/ 396 89 65
« powrót
 • Facebook
 • CENTRUM WSPARCIA
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania
 • NIEBIESKA LINIA
 • Dziecko
 • Niepełnosprawni

Newsletter