Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Aktualności
17.01.2024

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Na podstawie umowy nr 18/PZ/2023 zawartej w dniu 27.12.2023 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Powiatem Średzkim, Powiatowi Średzkiemu przyznano środki finansowe w wysokości 60.800,00 zł.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz system pieczy zastępczej.

« powrót
Copyright © 2010