Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
15.05.2017 •
Zofia Ślusarska •
17.10.2016 •
Mariusz Wilański •

Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”


Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER” będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty OPS oraz PCPR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość Projektu  - 525 000zł.
Wkład Funduszy Europejskich – 446 250 zł.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkańców Powiatu Średzkiego, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób o różnym poziomie wykształcenia.
Celem głównym Projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, integracja społeczna uczestników jak również podniesienie ich kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, które poprawią i wzmocnią zdolności tych osób do zatrudnienia.
Każdy u uczestników Projektu będzie objęty trzema instrumentami aktywnej integracji:
1.    Aktywizacja społeczna :
                 -  poradnictwo w zakresie praw, ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
                 -  warsztaty na temat asertywności i podnoszenia kompetencji życiowych
                     i umiejętności społeczno-zawodowych z psychologiem (stacjonarne i
                     wyjazdowe),
                 -  organizacja i finansowanie usług integracyjnych, obejmujących edukację
                    społeczną i obywatelską, możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych
                     umiejętności,
2.    Aktywizacja zdrowotna – 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny.
3.    Aktywizacja edukacyjna – kursy i szkolenia tj. kurs komputerowy oraz kurs pracownika ochrony.

Przewidziane są dwie edycje Projektu, każda dla 30 uczestników. Na przestrzeni 2016-2018 w Projekcie weźmie udział 60 osób niepełnosprawnych.


Harmonogram działań projektowych
I edycja
2016r.
Wrzesień    – zajęcia : poradnictwo w zakresie ulg i uprawnień ( I i II grupa) po 6 godzin
Przełom września i października – 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny
Październik – listopad – zajęcia stacjonarne z psychologiem / i i II grupa po 5 spotkań/
Październik – Listopad  turnus rehabilitacyjny w ramach wkładu własnego
Listopad – 3 dniowe wyjazdowe zajęcia z psychologiem
Grudzień – Kwiecień 2017r. – kursy : komputerowy dla 5 osób / 30 godzin/
oraz  pracownika ochrony dla 25 osób / 30 godzin/
Kwiecień  2017r. – poradnictwo w zakresie ulg i uprawnień 4 godziny ( I i II grupa)
Maj 2017r. - Wyjazd edukacyjno-społeczny /kino, muzeum, teatr / .
Maj – ewaluacja – ankiety, oceny, podsumowanie projektu- konferencja,
II edycja
Kwiecień – maj 2017r.–  rekrutacja
Czerwiec – poradnictwo  w zakresie ulg i uprawnień ( 6 godzin
Lipiec –  listopad  zajęcia z psychologiem stacjonarne / I i II grupa/ i wyjazdowe 3 dniowe
Sierpień – 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny
Październik –  turnus rehabilitacyjny w ramach wkładu własnego
Listopad – zajęcia wyjazdowe z psychologiem
Grudzień – kwiecień 2018 kursy : komputerowy i pracownika ochrony
Kwiecień 2018r.  – poradnictwo  w zakresie praw, ulg i uprawnien osób niepełnosprawnychgodz. / I i II grupa/
Maj - Wyjazd edukacyjno-społeczny /kino, muzeum, teatr
Maj-  podsumowanie i ewaluacja Projektu
 

Załączniki

  • Aktywny Powiat
  • Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • Praca
  • ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Newsletter