Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
28.06.2024 •
Klaudia Bąk •
Daj dziecku szansę na szczęśliwy dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej zaprasza chętne rodziny, a także osoby samotne na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz przeszkolone osoby do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego.
Zachęcamy do nadsyłania do pisemnych zgłoszeń zawierających podstawowe informacje o Twojej rodzinie, oczekiwaniach i planach związanych z rodzinną opieką zastępczą.
 
Rodziny zastępcze mogą liczyć na:
 • umowę z Powiatem Średzkim,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zwrot kosztów utrzymania mieszkania/domu,
 • pomoc pieniężną na każde umieszczone w rodzinie dziecko,
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
20.06.2024 •
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej poszukuje trenera na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
20.06.2024 •
Klaudia Bąk •
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko:
 
 
 

12.06.2024 •
Zapraszamy na 7 edycję stacjonarnych Turnusów Terapeutycznych metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej w Warszawie.
W tej edycji obejmiemy opieką 25 dzieci w wieku 1-10 lat, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej.
Rekrutacja 7 edycji trwa do 31 czerwca 2024.
Każde zgłoszenie przechodzi kwalifikację.
Regulamin, kontakt oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej;

Projekt dedykowany jest dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.
 
27.05.2024 •
Klaudia Bąk •
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm) Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

    a) pedagogika,
    b) pedagogika specjalna,

    c) politologia,

    d) polityka społeczna,

    e) psychologia,

    f) socjologia,

    g) nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem tut. Centrum Panią Katarzyną Misiuna osobiście lub telefonicznie pod numerem 71-396-89-62.

 

 

14.05.2024 •
Klaudia Bąk •
 Szanowni Państwo,

zapraszamy na portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl

Warto tu zajrzeć, bo na portalu Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego prezentowane są dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi społeczne wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji.

Usługi te adresowane są przede wszystkim do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę, samotność, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność.

Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego jest po to, by każda osoba potrzebująca pomocy uzyskała jak najszybszą informację o Formach wsparcia w miejscu swojego zamieszkania lub najbliższym otoczeniu.

Dlatego na www.dmws.pl prezentowane są krótkie opisy Form wsparcia połączone są z interaktywną Mapą Dolnego Śląska przedstawiającą podmioty oferujące usługi społeczne w dolnośląskich gminach i powiatach.

Za pośrednictwem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego przedstawiciele dolnośląskich instytucji samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych mogą prezentować Mieszkańcom Dolnego Śląska swoją ofertę usług społecznych.

Polecamy Państwu - Dolnośląską Mapę Wsparcia Społecznego
- warto zaczerpnąć z niej wiedzę i informację - by pomóc potrzebującym,

 

 

15.04.2024 •
 
 
 
 
 
1 2 3 4 ...5
 • Facebook
 • CENTRUM WSPARCIA
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania
 • NIEBIESKA LINIA
 • Dziecko
 • Niepełnosprawni

Newsletter