Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
05.03.2018 •
Mariusz Wilański •

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej informuje, że Powiat Średzki otrzymał z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na realizację w 2018 r. programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach przyznanych środków odbędą  się w marcu br. spotkania  indywidualne z uczestnikami programu oraz od kwietnia  br. zajęcia grupowe.

Adresatami programu są osoby stosujące przemoc, w tym m.in. przemoc psychiczną i fizyczną w kontaktach interpersonalnych obecnych w systemie rodzinnym.

Do programu będą przyjmowane w pierwszej kolejności:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary,
 • osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały przez sąd zobowiązane do uczestnictwa w programie,
 • osoby z pozytywnym wynikiem ukończenia terapii odwykowej,
 • osoby pozytywnie rokujące, kończące terapię odwykową,
 • osoby, które podjęły indywidualną decyzję uczestnictwa w programie ze względu na stosowanie różnych form przemocy wobec członków rodziny – ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów dla rodziców i opiekunów stosujących przemoc wobec dzieci,
 • osoby objęte procedurą „Niebieskiej Karty”, kierowane do udziału w programie przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

 

Biorąc pod uwagę lata ubiegłe, w których występowały problemy z dodarciem uczestników na spotkania w ramach programu w dni robocze zaplanowano, że część spotkań, głównie grupowych odbędzie się w soboty. Jednak dokładniejszych informacji dotyczących terminów oraz godzin spotkań udziela Specjalista Pracy Socjalnej - Joanna Komorowska tel. 71 396 89 65

 

« powrót
 • Aktywny Powiat
 • Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”
 • Kalendarium
 • Galeria zdjęć
 • Praca

Newsletter