Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30 • środa 7.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00
A A A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
16.04.2013 •
Joanna Strembicka •

Załączniki

06.01.2013 •
Joanna Strembicka •
Podsumowanie projektu "Szczęśliwi, bo razem"
W dniu 05 grudnia w Hotelu Sari w Środzie Śl. odbyła się Konferencja podsumowująca piątą edycję Projektu „Szczęśliwi bo razem”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany był do 40 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Średzkiego, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śl. i filii w Piersnie, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz potencjalnych kandydatów do tych placówek.
W trakcie trwania projektu zrealizowano trzy instrumenty aktywnej integracji : aktywizację społeczną, zdrowotną i edukacyjną. W ramach aktywizacji społecznej zorganizowano warsztaty wspierające z psychologiem, aktywizacja zdrowotna, to dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie. Aktywizacja edukacyjna dotyczyła dwóch kursów zawodowych : kurs „ Florysta” oraz „Pomoc kuchenna z elementami cateringu”. W każdym z kursów uczestniczyło po 20 beneficjentów.
W trakcie kursu florystycznego beneficjenci wykonywali przepiękne bukiety, kompozycje, stroiki, świeczniki, wiązanki okolicznościowe.Drugi kurs to nauka przyrządzania popularnych dań i przekąsek typu pizza, kebab, gyros, tortilla, hamburgery itp.Zajęcia kursowe bardzo podobały się uczestnikom a dowodem na to była ich niezwykła aktywność i pracowitość.
Projekt PCPR, to również szeroko rozumiana integracja i aktywizacja beneficjentów. W czasie projektu zrealizowano również imprezę integracyjna w Piersnie oraz dwie wycieczki. Pierwsza 4-dniowa na Pomorze oraz drugą jednodniową do Mosznej oraz Skansenu wsi opolskiej z malowaniem porcelany i warsztatami z wikliniarstwa.
W trakcie konferencji kończącej Projekt, Beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w Projekcie natomiast zaproszeni goście mogli dowiedzieć się o wszystkich działaniach projektowych podczas prezentacji multimedialnej przedstawionej przez Panią Dyrektor PCPR- Katarzynę Misinę.
Uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe kalendarze na rok 2013r. ze zdjęciami z realizacji Projektu. Wspólna zabawa przy muzyce na żywo zakończyła konferencję.
26.06.2012 •
Joanna Strembicka •
Działania Projektu „Szczęśliwi, bo razem” w pełni
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śl. w bieżącym roku realizuje piątą edycję Projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Szczęśliwi, bo razem”.
Projekt skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Średzkiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, szeroko pojęta integracja.
Po atrakcjach wycieczki na Pomorze, która odbyła się w maju, przyszedł czas na działania z zakresu aktywnej integracji. Na przełomie maja i czerwca odbyły się zajęcia wspierające z psychologiem. Beneficjenci Projektu uczestniczyli w warsztatach z zakresu komunikacji, pozytywnego obrazu siebie oraz asertywności. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem Beneficjentów Projektu, będą z pewnością przydatne w poszukiwaniu pracy, przyszłym zatrudnieniu oraz w codziennym życiu.
Po szkoleniu z psychologiem, rozpoczęły się kursy zawodowe: florysta oraz pomoc kuchenna z elementami cateringu. W każdym z kursów bierze udział po 20 osób.
Uczestnicy Projektu już na pierwszych zajęciach uczyli się układania kompozycji kwiatowych, wykorzystywania różnorodnych materiałów florystycznych, mogli sami stworzyć niepowtarzalne bukiety i kompozycje. Uczestnicy drugiego kursu przygotowywali smakowite dania: tortillę, gyrosa, zapiekanki, przekąski, surówki. Wszyscy pracowali z uśmiechem, co potwierdza, że zajęcia spodobały się. Zakończenie kursów nastąpi w listopadzie br.
 
06.01.2013 •
Atrakcje Projektu EFS „Szczęśliwi, bo razem”
W maju br. beneficjenci Projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śl. wzięli udział w czterodniowej wycieczce na Pomorze. Wycieczka była jednym z zaplanowanych działań o charakterze środowiskowym.
W pierwszym dniu uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Katedrę w Gnieźnie ze słynnymi drzwiami, które zdobi 18 scen z życia i śmierci św. Wojciecha oraz rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Wielkie wrażanie na zwiedzających zrobiły pozostałości drewnianego osiedla kultury łużyckiej sprzed 2500 lat, oraz kolejny etap wyprawy, czyli średniowieczny, obronny zamek krzyżacki w Malborku.
W następnym dniu beneficjenci projektu zwiedzili obóz koncentracyjny Sztuthof w pobliżu Sztutowa. Byli również na Westerplatte skąd popłynęli statkiem pod żuraw Gdański. Uczestnikom Projektu bardzo podobały się kamieniczki gdańskie, pomnik Neptuna, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka. Po atrakcjach Gdańska wszyscy odpoczywali, spacerując po sopockim molo.
Kolejne dni wycieczki również były niezwykle atrakcyjne. Frombork ze słynnym Wzgórzem Katedralnym, Szpitalem św. Ducha, w którym pracował Mikołaj Kopernik, Katedrą oraz murami obronnymi i słynną wieżą wzbudził zachwyt zwiedzających
W ostatnim dniu wszyscy zwiedzali zamek krzyżacki w Gniewie oraz Toruń. Dom Kopernika wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników Projektu, również Krzywa Wieża, Rynek Staromiejski z Ratuszem, pięknymi kamienicami i pomnikiem Kopernika. Wycieczkę zakończyły warsztaty wypieku pierników w Twierdzy Toruńskiej
Po atrakcjach wycieczkowych, wszyscy beneficjenci jeszcze w tym miesiącu wezmą udział w szkoleniu z psychologiem, a w czerwcu rozpoczną kursy zawodowe.
03.07.2012 •
Joanna Strembicka •
Uprzejmie informujemy, że PFRON rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.
Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony internetowej podmiotu Funduszu www.pfron.org.pl
Wydane do tej pory numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich m.in.:
  • praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a takze możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON- "ABC osoby niepełnosprawnej",
  • podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych- "ABC rynku pracy",
  • zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami poznawczymi- niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców- "PFRON łatwy w czytaniu"
 
 
Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.
W kolejnych publikacjach będziemy podejmować tematy na tyle interesujące i przyjazne w odbiorze, by nasi czytelnicy z przyjemnością mogli się z nimi zapoznać i by pozyskaną wiedzę wykorzystywali dla swoich potrzeb w życiu codzinnym.
19.07.2012 •
Joanna Strembicka •
Zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem, chorobą Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju do bezpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego, pedagogiczno-terapeutycznego i dietetycznego.

 
Więcej w załączniku...

Załączniki

  • Projekt „POWIAT ŚREDZKI BEZ BARIER”
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • Praca

Newsletter