Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Data utworzenia: 19.11.2019 (Agnieszka Wrona )
Projekt jest kierowany do młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako, że jest on realizowany na terenie całego Dolnego Śląska w formie indywidualnych lub grupowych spotkań z doradcą zawodowym w celu określenia potrzeb i wyznaczenia ścieżki kariery poprzez oferowane środki na kursy,szkolenia, staż które możemy ...czytaj dalej »

Załączniki

Data utworzenia: 28.10.2019 (Iwona Szachniewicz )
Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.                     czytaj dalej »

Załączniki

Data utworzenia: 03.10.2019 (Iwona Szachniewicz )
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego realizuje Projekt „Nowa Perspektywa ” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna ...czytaj dalej »

Załączniki

«1234...5 »
Jesteś w dziale: Strona główna
Copyright © 2010