Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Aktualności
19.11.2019 • Agnieszka Wrona
Projekt jest kierowany do młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jako, że jest on realizowany na terenie całego Dolnego Śląska w formie indywidualnych lub grupowych spotkań z doradcą zawodowym w celu określenia potrzeb i wyznaczenia ścieżki kariery poprzez oferowane środki na kursy,szkolenia, staż które możemy zaproponować oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z następujących grup docelowych:

  •  osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy) osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu) osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu) osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej) matki przebywające w domach samotnej matki osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

 

Co oferujemy?

  • pośrednictwo pracy
  • płatne staże zawodowe
  • subsydiowane zatrudnienie (dofinansowanie do zatrudnienia) dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej zwrot kosztów dojazdu posiłki w czasie zajęć szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lub kompetencje oraz stypendium za uczestnictwo warsztaty aktywnego poszukiwania pracy warsztaty motywacyjne

 

Zapraszam do kontaktu!

Specjalista ds. HR

Iwona Markowicz

724 840 024

 

http://www.ibisinstytut.pl/pl

« powrót

Załączniki

Copyright © 2010